Du er nå på vår gamle nettside.
Ny side her>>>INBOVI.NO<<<

NTNU Bridge

Oppdragsgiver: NTNU Bridge

Oppdragstype: Bildemateriell

Oppdragsbeskrivelse:

NTNU Bridge: Kobling mellom studenter og arbeidsgivere.

Konseptuelle bilder til Bridge NTNU. Konseptet er kobling mellom studenter og arbeidsliv. Bildene skal brukes i topp-banner på det nye nettstedet, samt evt markedsføring og i annonsesammenheng”.

 

Utførelse av oppdrag:

Helt siden oppstarten av NTNU Bridge i 2014 har Inbovi hatt hovedansvaret for bildemateriell i deres visuelle markedsføring. Dette har vært et spennende prosjekt og vi har følt at vi har fått muligheten til å være deltakende i formingen av konseptet. Vi valgte å løse oppdraget på en dokumentarisk måte og la stor vekt på å fange gode, troverdig “øyeblikk”. Dette måtte selvfølgelig gjøres på en måte som appellerte til hendelser, minner og visjoner som studentene måtte ha!

Categories