Du er nå på vår gamle nettside.
Ny side her>>>INBOVI.NO<<<

Menn I Helse

Oppdragsgiver: Menn I Helse // Kommune, Nav, fylkeskommune, Fylkesmannen, KS og Helsedirektoratet.

Oppdragstype: Promovideo

Info om kunden: 

Livsgnist er Menn I Helse sitt prosjekt- et arrangement hvor man ønsker å gi en opplevelse innenfor kultur og underholdning til eldre menn. Dette kan være menn som ikke har mulighet til å treffe likesinnede. Med tanke på å fremme nettopp livsgnist legger prosjektet til rette for dette.

Oppdragsbeskrivelse:

Oppdraget gikk ut på å dokumentere arrangementet i sin helhet, men med spesielt fokus på å fremme konseptet «Livsgnist». Sluttresultatet skulle kunne fremme prosjektet nasjonalt og vise hvor verdifullt et slik møte er på tvers av generasjoner.

Utførelse av oppdrag:

Vi stilte med to fotografer på selve arrangementet. Ønsket var å gjennomføre opptakene på en dokumentarisk måte, uten noe særlig regi. Etter endt filmopptak var vi i lydstudio med en av de involverte i prosjektet og spilte inn voiceover til filmen.

Categories