Du er nå på vår gamle nettside.
Ny side her>>>INBOVI.NO<<<

Assistep

Oppdragsgiver: Assistep

Oppdragstype: Video og bildemateriell

Oppdragsbeskrivelse:

Reklamebilder for nett, trykk og bannere. Produktvideo, installasjonsfilm og sluttbrukerfilm.

Innholdet skal vise Assistep som produkt, i bruk og produktets hensikt. De ulike videoene har forskjellige hensikter og målgruppe. De skal være både forklarende, undervisende og dokumentariske. Videoene blir internasjonale og tekstes på flere språk.

Utførelse av oppdrag:

Vi har fulgt Assistep sin spennende utvikling og gjort flere oppdrag for de. Foto og video ble utført på sett i et trappestudio med skuespiller og en blanding av naturlig og kunstig lyssetting. Vi satte oss godt inn i produktet for å kunne fremstille det korrekt. Vi produserte og utviklet også en “hjemme hos” – dokumentar som viser menneskene som bruker produktet. Alle videoene inneholdt voice-over som vi spilte inn i etterkant eller under opptak.

Categories