Du er nå på vår gamle nettside.
Ny side her>>>INBOVI.NO<<<

Analysering av trafikkmønster med drone

 

Oppdragsgiver: Cowi

Oppdragstype: Drone 

Oppdragsbeskrivelse: Oppdraget gikk ut på at vi skulle filme trafikken i Trondheims mest trafikkerte gate: Elgeseter gata, fra luften.
Oppdraget ble gitt til oss av Cowi, som skulle analysere trafikkmønsteret for Trondheim kommune.

Høyde: 120 meter

Tid på dagen: Morgen -og ettermiddagsrushet

Total flytid: 16 timer

Sikkerhetstiltak: Avklarte deling av luftrom med luftambulansen og sperret av operasjonsområdet.

I videoen ser du eksempel på data som ble hentet ut: hastighet, sporing og type kjøretøy.
I videoen kan du se at dataprogrammet Data From Sky klarer å skille mellom ulike trafikanter. Programmet klarer også å følge trafikanten bak bygninger, gjennom underganger og bak trær. Dette gjør Data From Sky godt egnet til å analysere trafikken til fremtidige utbedringer av trafikkflyt eller byplanlegging. Alternativet er manuell telling av trafikken, noe som er svært krevende da det er vanskelig å fange opp alle bevegelser i ett område på samme tid.

Man kan fort se forskjell på hvordan de forskjellige trafikantene beveger seg i trafikkbildet ved å følge spormønsteret. I videoen har buss fått rød markering, syklister blå og biler grønn. For å dekke mest mulig av Elgeseter gata, benyttet vi en ekstrem vidvinkellinse, dette kombinert med et kamera av høy kvalitet gjør at programmet kan analysere flere kryss samtidig.

Grønn: Bil // Rød:Buss // Rosa:Fotgjenger // Blå:Sykkel

 

Du kan lese mer i Adresseavisens artikkel

 

Categories